top of page
Home: Welcome
שני לוי רוזנבלום

אני מאמין

האני מאמין שלי הוא שנהר החיים שאנו זורמים בתוכו כמים זורמים רצוף ברגעים של קישור, חיבור וגישור אשר לעיתים קורה מעצמו ולעיתים זקוק לדחיפה קלה מלמעלה או מלמטה, מהצדדים ומעומקי הנהר.
פריסת הגשר בין זוגות ומשפחות מכל הסוגים והמינים שרוצים להעמיק את הקשר למדרגה הבאה או ליווי זוגות בתהליך פרידה וגירושין שרוצים לשמור על שפיות דעתם, נפשם ומשפחתם בתוך בתהליך רווי הרגשות הוא שליחות חיי ודרך שהגדרתי כדרך חיים : )

L.LB במשפטים

B.A במנהל עסקים

התמחות שיווק

אוניברסיטת רייכמן - המרכז הבינתחומי הרצליה

שנת סיום 2001

גישור 

מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בקורסי גישור עד הסמכת פרקטיקום בבתי המשפט 

גישור בסיסי, זוגי, גירושין בשיתוף פעולה ופרקטיקום ( בבתי משפט)

הסכמים

 • הסכמי גירושין, צוואות, הורות משותפת, ממון, עריכת הסכמי זוגיות לחיים משותפים ועוד

 • שותפויות, הסכמי תוכנה, הסכמי מייסדים, הסכמים מסחריים עבור חברות עתירות ידע וחברות הזנק

גירושין בשיתוף פעולה

מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין לעסוק בגירושין בשיתוף פעולה

יפויי כח מתמשך 

מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כח מתמשך

גירושין

מהו תהליך פרידה מודעת וגירושין בהסכמה?

תהליך פרידה מודעת וגירושין בהסכמה הוא תהליך הדגל של המשרד שלי. הוא תהליך שכתבתי ב"זיעת דמי" מתוך תהליכים אישיים שאני עברתי ומניסיון של זוגות רבים שליוויתי אשר בסופו של דבר הוליד את התהליך שנקרא "פרידה מודעת וגירושין בהסכמה". 
בראשית דבריי אגיד שזהו תהליך שמסמיך אתכם לכתוב את תהליך הפרידה שלכם תוך ליווי והדרכה שלי ושל צוות אשר מיומן לתמוך משפחות בתהליכים מורכבים אלו.
זהו תהליך אשר מסייע לכם בראש ובראשונה לעבד ולעכל את הפרידה בצורה טובה יותר מבלי לפגוע במשפחה שבניתם לאורך השנים ומבלי לזעזע את הספינה יותר מידי.
זהו תהליך שבונה בכם הסכמות חדשות, משחרר מטענים ישנים מכוון אתכם ליצור את החזון למשפחה החדשה ולזכור אותו ברגעים קשים.
בונה אבני יסוד ותשתית למשפחה החדשה אשר נשען על ערכי הליבה האישיים שלכם ומכווין אתכם ליצור שלום עם הפרידה, שלום עם עצמיכם ומאפשר ליצור התחלה חדשה בוגרת ורעננה מבלי להרוס את מה שבניתם עד כה בעמל רב.
התהליך מלווה בספר וחוברת עבודה.
צוות של :

 • מגשרת ועורכת דין 

 • מטפלת במצבים מורכבים

 • אקטואר - כלכלן 

 • ויועצים נוספים בהתאם לדרישה

 • התהליך בנוי בצורת ליווי אישי, זוגי ומשפחתי אשר בשלהיו נכתב הסכם גירושין בהסכמה ונכתב החזון ההורי המשותף, מוגדרת האחריות ההורית המשותפת וערכי הליבה של המשפחה החדשה. כל אלה הם נכסי צאן וברזל אשר ישמשו אתכם בהמשך הדרך.

  • זהו תהליך מומלץ לכל זוג במשבר החיים אשר מבקש ליצור שינוי אמיתי אשר ישרת אותו בהמשך הדרך.

  • חשוב לציין כי התהליך משלב גישור מעצם טבעו אך הוא אינו מבוסס על אסכולות גישור בלבד.

  •  התהליך משלב אסכולות שונות של טיפול, גישור, משפט וכלכלה כך שהחליפה אשר נתפרת למשפחה הוא חליפה תפורה על פי מידה.

Home: About
Home: Bookings Widget
Home: Testimonial

צרו קשר 

054-8300664

shani@welaw.biz

 • Facebook
Lover's Shadows
Home: Contact

צרו קשר

( : נשמח לשמוע מכם

bottom of page